Skip to main content

Continuous carbon fiber - Compose A4, Compose A3

3D-skrivare för termoplast armerat med långa kolfiber. 

Anisoprint erbjuder en ny lösning för 3D-utskrifter av optimerade detaljer med extra starka mekaniska egenskaper. Tekniklösningen bygger på patentsökt teknik ” Composite Fiber Coextrusion (CFC) technology”. Olika termoplaster förstärks tillsammans med långa kolfibertrådar i en process som inte kräver efterbehandling eller ens verktyg. Processen ger god vidhäftning mellan lagren och mellan fiber och termoplast som tillsammans ger utmärkta mekaniska egenskaper.
Med dessa 3D-skrivare kan användare skriva ut detaljer som är lättare, starkare och billigare än motsvarande detaljer gjorda i andra material (metall, plast och icke optimerade kompositer).

Jämfört med stål ger denna teknik upp till 7 ggr lättare detaljer om man jämför detaljer med samma styrka. Dessa 3D-skrivare är "Open Source" vilket betyder att användare inte är bundna att använda material från printertillverkaren. PLA, PETG, PC, Nylon, TPU m.fl. material kan användas tillsammans med kolfibertrådarna. Det går också att skriva ut utan kolfibertrådar om så önskas, i bara termoplast.

Finns i två modeller, Composer A4 och Composer A3, där skillnaden är storleken på byggvolymen. 
Användare kontrollera enskilda fibertrådars dragning i detalj i avancerat läge i mjukvaran. Ger en optimal utnyttjandegrad av fibrernas styrka på ett sätt som inte gått att göra hittils.

Med kolfiberarmerad (långa trådar) termoplast går det att få fram väldigt lätta och starka detaljer som i många fall är överlägsna både aluminium och stål i både vikt och hållfasthet. 

Tekniska specifikationer

Teknik: FFF
Byggkammare
Composer-A4:  297 mm х 210 mm х 140 mm
Composer-A3: 460 mm х 297 mm х 210 mm
Tråddiameter 1,75mm
Utskriftsmaterial PLA, PETG, PC, Nylon, TPU mfl
Termoplast:Från tillverkaren eller annan leverantör.
Kolfiber: från tillverkaren.
Min Lagertj. 60 µm
Mjukvara Aura, egen från Anisoprint.