Skip to main content

Högprestanda termoplaster för 3D-utskrifter

Avancerade material kan numera skrivas ut i 3D-skrivare för att ta fram detaljer och geometrier för användning i krävande applikationer. Materialens prestanda gör att man ibland kan ersätta traditionellt CNC-framställda detaljer. Exempel är PEEK, PEEK-Carbon fiber, PEI 1010, PEI 9085 och PEKK.

PEEK är ett högprestanda material för avancerade applikationer

PEEK (uttalas pik) 

 

PEEK (Polyether ether ketone) är en färglös organisk termoplast-polymer i PAEK familjen som används för mekaniska applikationer.
PEEK är en semikristallin termoplast med utmärkta mekanisk och kemisk motståndskraft som bibehålls vid höga temperaturer. Generellt sett är det den mest högpresterande termoplasten överhuvudtaget och har börjat användas i industrin inom områden där metall hitills varit dominerande.
PEEK står emot hög värme med bibehållen mekanisk styrka och är dimensionsstabilt över temperaturkurvan. Passar till exempel för att ersätta verktyg och maskindelar i Delrin, ABS eller Nylon när värmetåligheten elle eller styrkan för dessa är för låg. Motståndskraften mot de flesta syror, baser och andra kemikalier är mycket hög. 
PEEK kan användas för att ersätta metall inom ett stort spektrum av applikationer b.la i rymd, flyg, medical och bilindustrin förutom generell mekanikkonstruktion i verkstadsindustrin. Vikten är endast runt hälften av aluminium och när PEEK skrivs ut i 3D-skrivare kan dessutom geometrin optimeras på ett effektivare sätt än vad som är möjligt vid traditionella tillverkningsmetoder som t.ex formsprutning, NC-fräsning eller svarvning.

 • hög mekanisk hållfasthet även i starkt värme.
 • formstabilt under temperaturkurvan.
 • kemikaliebeständigt mot de flesta kemikalier, även vid höga temperaturer. Undantag är aceton samt koncentrat av svavel och salpetersyra.
 • smältpunkt 343°C.
 • kontinuerlig driftstemperatur upp till 260°C. Kan belastas kortare perioder över 300°C och stark kyla, test ned till Kelvin 70 har gjorts.
 • PEEK är medicalgrade-klassad.
 • flamskyddad utan några tillsatser.
 • vid brand är rökutvecklingen från PEEK den lägsta av alla termoplaster. Materialet används därför i bl.a flygplansinredning.
 • låg friktion.
 • slitstarkt, självsmörjande och kan användas som lager.
 • strålningståligt.
 • kan gamma-steriliseras.

PEEK kan skrivas ut i 3D-skrivare som FUNMAT HT EnhancedFunmat PRO 410 eller Funmat PRO 610 HT

PEEK Vanliga användningsområden

 • isolatorer, anslutningar och waferhållare i elektronikindustrin.

 • kugghjul, glidelement, komponenter till kompressorer och pumpar, drivningar, bussningar, ventiler och valsar.

 • komponenter till kopplingar och växellådor, impellrar till turboladdare.

 • styrningar, anslag, valsar, gripdon och ventiler

 • delar för kirurgiska instrument och implantat

 • ventiler, blandare, skalare, doseringssystem och knådare inom livsmedelsindustrin.

 • borrhuvuden, tätningar och sensorer i gas/ oljeindustrin.


ULTEM 9085

PolyEtherImide (PEI) med utmärkt hållfasthet, värmetålighet.

ULTEM 9085 är en flamresitent, högprestanda termoplast som passar industrier där låg vikt och hög hållfasthet önskas och där flamtålighet, låg rökutveckling och låg giftighet är önskvärt.
Dessa egenskaper gör att materialet ofta används i luftfartindustrin.

ULTEM kan skrivas ut i 3D-skrivare som FUNMAT HT EnhancedFunmat PRO 410 eller Funmat PRO 610 HT


ULTEM 1010

PolyEther Imide (PEI) har utmärkt hållfasthet, dimesionstabilitet och värmetålighet.

Ultem 1010 är en amorf polymer som kombinerar utmärkt värmetålighet, dimensionstabilitet, flammotstånd utan tillsatser, och stor kemisk motståndskraft. Används inom luftfart, bilindustrin och i generella applikationer. Står emot användning i autoklav för effektiv sterilisering.

Hög kontinuerlig driftstemperatur (170°C)
Hög styvhet och mekanisk hållfasthet
Hög beständighet mot krypning i olika temperaturer
God måttstabilitet
Mycket god beständighet mot hydrolys (lämpar sig för upprepad ångsterilisering)
God elektrisk isoleringsförmåga
God strålningbeständighet
God kemisk beständighet mot klor och kaustik- eller syrabaserade rengöringsmedel

PolyEther Imide (PEI) Vanliga användningsområden

 • God självsläckningsförmåga och ringa rökutveckling gör att materialet gärna används inom flygindustrin.
 • populärt inom läkemedelsbranschen tack vare materialets goda steriliseringsegenskaper och kemikaliebeständighet.

PPSU, PolyPhenylSulfone

PPSU kan användas i temperaturer upp till 180C.
Stor slagtålighet och generell kemisk resistans.
Stor tålighet mot att påverkas av vatten och de flesta syror och baser.
Utmärkt tålighet för ånga i autoklaver och ångsterilisering. Goda elektriska egenskaper.
PPSU är ett bra alternativ till PEI där detta inte kan uppfylla de användningstekniska kraven, b.la eftersom PPSU har en högre slagstyrka samt bättre kemikalie- och hydrolysbeständighet.

Används ofta inom dessa industrier:

 • luftfart
 • fordon
 • dental
 • medical.

PC, Polycarbonat

PC, PolyCarbonat
Intamsys PC är en speciellt framtagen PC avsedd för 3dprintning. Förutom hög utskriftskvalitet, stor mekanisk styrka och värmetålighet ger Intamsys PC utmärkt slagtålighet och bryttålighet som gör detta material ett utmärkt val för en mängd olika mekanikapplikationer.

PolyAmid (PA) kallas i dagligt tal för Nylon.

PA, Polyamid

PA är ett delkristalliniskt icke genomskinligt material som har mycket goda slit, mekaniska och utmattningsegenskaper. Ett material med många användningsområden.
PA är beständigt mot oljor, fetter, bensin och organiska lösningsmedel. Kan ångsteriliseras, har låg friktionskoefficient.
Finns i b.la varianterna PA6 och PA12 med något skilda egenskaper.

Fuktabsorptionen är hög vilket innebär variationer i slagseghet, dimensionsstabilitet mm.
PA6 är också mjuk vilket ger en mycket hög slagseghet och bra vibrationsdämpning.

PA kan skrivas ut i 3D-skrivare som FUNMAT HT EnhancedFunmat PRO 410 eller Funmat PRO 610 HT

PA - Vanliga användningsområden

 • gripfingrar

 • slitytor

 • kugghjul, glidelement

 • lager

 • maskindelar


ESD- safe

Vid användning av 3D-utskrivna verktyg som ska hantera elektriskt känsliga objekt som t.ex plockautomater med gripdon som ska hantera kretskort kan man använda ESD-säkra filament. Detta betyder att materialet leder statisk ström "lagom" mycket för att undvika höga spänningar som ger statisk urladdningar.
ESD-filament finns med flera olika basmaterial som ABS, PC, PETG, Ultem och även TPC och PEEK.
 

Och det finns många fler material som kan skrivas ut i 3D-skrivare! Välkommen att höra av dig för mer information!