Skip to main content

Ersätta metall

I en del fall och applikationer, men inte alla, går det att ersätta metall med dessa superstarka polymerer.

Detta ger då fördelar som betydligt lägre vikt och klart billigare framtagningskostnader. Inte att förglömma är det betydligt minskade behover av manuellt arbete jämfört med NC-fräsning och beredning.
Dessutom kan geometrin optimeras mer för funktion än att fokusera på tillverkningsbarhet. 
Om man räknar per vikt så börjar de starkaste polyerena närma sig aluminium i styrka.
Och dess polymerer har egna fördelar som bättre motståndskraft mot korrosion mindre miljöpåverkan.

Kontakta Additiva för mer information om vad som går att göra!

08 100117