Skip to main content

Intamsys tillverkar högprestanda termoplaster inkl färdiga materialprogram för 3D-skrivarna i Funmat-serien.

 • tillverkning av filament av flera sorter inkl PEI 1010 (Ultem ), PEI 9085(Ultem ), PEEK, PEEK-CF (Carbon Fiber), PEKK, PA, PA-CF.
 • specialanpassade supportmaterial till dessa.
 • anpassade materialprogram skräddarsydda till Funmat-serien av 3D-skrivare.

UTSKRIFTSKVALITE

En nyckelfaktor för framgång med 3D-utskrifter är kvaliten på själva filamentet. Utan ett bra material får man inte en optimal 3D-utskrift. 
INTAMSYS investerar därför mycket i materialutveckling och testning av både material och materialprofiler till dessa, anpassade för Funmat serien av 3D-skrivare.

MATERIALPROFILER

När Intamsys certifierat ett nytt material skapas också en detaljerad och anpassad materialprofil för INTAMSYS-skrivarna. Materialprofilen innehåller instruktioner till maskinen för att kontrollera utskriftshastigheten, extruderingstryck, kammartemperatur, nozzletemperatur och allt annat som behövs för att skriva ut just det valda materialet korrekt.

Färdiga program finns dessutom också till flera partnermaterial som BASF, Victrex och Wanhua.

Högprestanda termoplaster för 3D-utskrifter

Ersätta metall

I en del fall och applikationer, men inte alla, går det till coh med att ersätta metall med dessa superstarka material, läs mer...

PEEK är ett högprestanda material för avancerade applikationer

PEEK 

PEEK (Polyether ether ketone) är en färglös organisk termoplast-polymer i PAEK familjen som används i mekaniska applikationer.
PEEK är en semikristallin termoplast med utmärkt mekanisk och kemisk motståndskraft som bibehålls vid höga temperaturer. Generellt sett är PEEK den mest högpresterande termoplasten överhuvudtaget och har börjat användas i industrin inom områden där metall hitills varit dominerande.
PEEK står emot hög värme med bibehållen mekanisk styrka och  dimensionsstabilitet över temperaturkurvan. Passar till exempel för att ersätta verktyg och maskindelar i Delrin, ABS eller Nylon när värmetåligheten eller styrkan för dessa är för låg. Motståndskraften mot de flesta syror, baser och andra kemikalier är mycket hög. 
Dessutom klarar materialet vatten och fuktiga miljöer där t.ex Nylon kan påverkas negativt.
PEEK kan användas för att ersätta metall inom ett stort spektrum av applikationer b.la i rymd, flyg, medical och bilindustrin förutom generell mekanikkonstruktion i verkstadsindustrin.
Vikten är endast runt hälften av aluminium och när PEEK skrivs ut i 3D-skrivare kan dessutom geometrin optimeras på ett effektivare sätt än vad som är möjligt vid traditionella tillverkningsmetoder som t.ex formsprutning, fräsning eller svarvning.

 • hög mekanisk hållfasthet även i starkt värme.
 • formstabilt även under hög värme.
 • kemikaliebeständigt mot de flesta kemikalier, även vid höga temperaturer. Undantag är aceton samt koncentrat av svavel och salpetersyra.
 • låg upptagning av fukt.
 • lågt avgivande av gaser gör materialet lämpligt till rymd och flygapplikationer
 • smältpunkt 343°C.
 • kontinuerlig driftstemperatur upp till 260°C. Kan belastas kortare perioder över 300°C och i stark kyla, test ned till Kelvin 70° har gjorts.
 • isolerar mot värme betydligt bättre än t.ex aluminium.
 • starkt elektriskt isolerade.
 • PEEK är medicalgrade-klassad.
 • PEEK innehåller inte halogener.
 • flamskyddad även utan några tillsatser.
 • vid brand är rökutvecklingen från PEEK den lägsta av alla termoplaster. Materialet används därför i bl.a flygplansinredning.
 • låg friktion.
 • hög motståndskraft mot utmattning.
 • slitstarkt, självsmörjande och kan användas som lager.
 • strålningståligt.
 • kan gamma-steriliseras.
 • kan steriliseras i autoclav.
 • kan maskinbearbetas även med hög matningshastighet med låg nedkladdning av bearbetningsverktyg tack vare värmetåligheten.
 • PEEK finns också med Carbon fiber, PEEK-CF och glasfiber.
 • verktyg och fixturer i PEEK är avsevärt lättare än varianter i metall.
 • PEEK kan ersätta Nylon-CF och går avsevärt snabbare att skriva ut.
 • gängor kan printas direkt utan eftergängning ned till ca M3.
 • PEEK går att återanvända till skillnad från härdplaster.

PEEK kan skrivas ut i 3D-skrivare som FUNMAT HT EnhancedFunmat PRO 410 eller Funmat PRO 610 HT

PEEK Vanliga användningsområden

 • gripfingrar till robotar. Lägre vikt ger snabbare rörelser.

 • fixturer och jiggar.

 • isolatorer, anslutningar och waferhållare i elektronikindustrin.

 • handhållna produkter med optimerad geometri för absolut lägsta möjliga vikt.

 • fiberoptik. Isolerande och temperaturstabilt.

 • vacumapplikationer pga den låga utgasningen.
 • kugghjul, glidelement, komponenter till kompressorer och pumpar, drivningar, bussningar, ventiler och valsar.

 • komponenter till kopplingar och växellådor, impellrar till turboladdare.

 • hållare till rullager.
 • styrningar, anslag, valsar, gripdon och ventiler

 • applikationer där man vill ha låg risk för brand vid förhöjd temperatur.

 • delar för kirurgiska instrument och implantat

 • ventiler, blandare, skalare, doseringssystem och knådare inom livsmedelsindustrin.

 • borrhuvuden, tätningar och sensorer i gas/ oljeindustrin.

 • detaljer för rymd/ vacum-applikationer där man vill undvika "cold welding" av metaller.

ULTEM 9085

PolyEtherImide (PEI) med utmärkt hållfasthet, värmetålighet.

ULTEM 9085 är en flamresitent, högprestanda termoplast som passar industrier där låg vikt och hög hållfasthet önskas och där flamtålighet, låg rökutveckling och låg giftighet är önskvärt.
Dessa egenskaper gör att materialet ofta används i luftfartindustrin.

ULTEM kan skrivas ut i 3D-skrivare som FUNMAT HT Enhanced,  Funmat PRO 410 eller Funmat PRO 610 HT


ULTEM 1010

PolyEther Imide (PEI) har utmärkt hållfasthet, dimesionstabilitet och värmetålighet.

Ultem 1010 är en amorf polymer som kombinerar utmärkt värmetålighet, dimensionstabilitet, flammotstånd utan tillsatser, och stor kemisk motståndskraft. Används inom luftfart, bilindustrin och i generella applikationer. Står emot användning i autoklav för effektiv sterilisering.

Hög kontinuerlig driftstemperatur (170°C)
Hög styvhet och mekanisk hållfasthet
Hög beständighet mot krypning i olika temperaturer
God måttstabilitet
Mycket god beständighet mot hydrolys (lämpar sig för upprepad ångsterilisering)
God elektrisk isoleringsförmåga
God strålningbeständighet
God kemisk beständighet mot klor och kaustik- eller syrabaserade rengöringsmedel

Ultem 1010 kan skrivas ut i 3D-skrivare som FUNMAT HT Enhanced,  Funmat PRO 410 eller Funmat PRO 610 HT

PolyEther Imide (PEI) Vanliga användningsområden

 • God självsläckningsförmåga och ringa rökutveckling gör att materialet gärna används inom flygindustrin.
 • populärt inom läkemedelsbranschen tack vare materialets goda steriliseringsegenskaper och kemikaliebeständighet.

PPSU, PolyPhenylSulfone

PPSU kan användas i temperaturer upp till 180C.
Stor slagtålighet och generell kemisk resistans.
Stor tålighet mot att påverkas av vatten och de flesta syror och baser.
Utmärkt tålighet för ånga i autoklaver och ångsterilisering. Goda elektriska egenskaper.
PPSU är ett bra alternativ till PEI där detta inte kan uppfylla de användningstekniska kraven, b.la eftersom PPSU har en högre slagstyrka samt bättre kemikalie- och hydrolysbeständighet.

Används ofta inom dessa industrier:

 • luftfart
 • fordon
 • dental
 • medical.

PC, Polycarbonat

PC, PolyCarbonat
Intamsys PC är en speciellt framtagen PC avsedd för 3dprintning. Förutom hög utskriftskvalitet, stor mekanisk styrka och värmetålighet ger Intamsys PC utmärkt slagtålighet och bryttålighet som gör detta material ett utmärkt val för en mängd olika mekanikapplikationer.

PC-FR

INTAMSYS PC-FR är polykarbonatbaserat material, det kan uppnå V0-prestanda i UL94 flamskyddstest och uppvisar utmärkt seghet, styrka och värmebeständighet. Detta filament öppnar nya applikationer inom fordons-, järnvägs- och flygindustrin.

PA 6/66

PolyAmid (PA) kallas i dagligt tal för Nylon.

PA är ett delkristalliniskt icke genomskinligt material som har mycket goda slit, mekaniska och utmattningsegenskaper. Ett material med många användningsområden. PA är beständigt mot oljor, fetter, bensin och organiska lösningsmedel. Kan ångsteriliseras, har låg friktionskoefficient och kan användas som lager.
PA6 är vidare mjukt vilket ger en mycket hög slagseghet och bra vibrationsdämpning.

Fuktabsorptionen är dock hög i PA vilket innebär variationer i slagseghet, dimensionsstabilitet mm vid användning i fuktig miljö.

INTAMSYS PA är ett förstärkt nylon 6/6,6 sampolymerbaserat 3D-utskriftsfilament med förbättrad dimensionsstabilitet och mekaniska egenskaper.

 • Stor slitstyrka
 • Stark skiktvidhäftning (halvkristallint)
 • Hög styrka-till-flex-förhållande
 • Brett utbud av applikationer (slutanvändningsdelar, jiggar och fixturer, funktionstestning).

PA kan skrivas ut i 3D-skrivare som FUNMAT HT EnhancedFunmat PRO 410 eller Funmat PRO 610 HT

PA - Vanliga användningsområden

 • gripfingrar

 • slitytor

 • kugghjul, glidelement

 • lager

 • maskindelar


PA6-CF

INTAMSYS PA6-CF är ett kolfiberförstärkt nylon 6-baserat 3D-utskriftsfilament med förbättrad dimensionsstabilitet och mekaniska egenskaper.

 • CF möjliggör konsekvent extrudering och ytkonsistens
 • Bra förhållande mellan styrka och styvhet
 • Stor slitstyrka
 • Brett utbud av applikationer och användningsfall
 • Matt yta förbättrar delens estetik

SP3040 är ett passande supportmaterial.

PA kan skrivas ut i 3D-skrivare som FUNMAT HT EnhancedFunmat PRO 410 eller Funmat PRO 610 HT


PA-12

INTAMSYS PA12 används ofta på grund av dess utmärkta kemikaliebeständighet, låga fuktabsorption och breda bearbetningsfönster. Utmärkt dimensionsstabilitet, enkelt att skriva ut och utmärkt termisk och kemisk beständighet gör PA12 till ett utmärkt val för verktyg och fixturer.

 • Hög slitstyrka, utmärkt flexibilitet
 • Bra dimensionsstabilitet
 • Låg fuktupptagning, betydligt lägre än PA6.

PA kan skrivas ut i 3D-skrivare som FUNMAT HT EnhancedFunmat PRO 410 eller Funmat PRO 610 HT

PA - Vanliga användningsområden

 • gripfingrar

 • slitytor

 • kugghjul, glidelement

 • lager

 • maskindelar


PA12-CF

INTAMSYS PA12-CF är en kolfiberförstärkt PA12 (Nylon 12) filament.
Tack vare den låga fuktkänsligheten hos PA12 har denna produkt enastående mekaniska och termiska egenskaper även efter att ha utsatts för fukt.

 • Låg vattenabsorption
 • Hög styrka och styvhet
 • Bra mellanskiktsvidhäftning och hög dimensionsstabilitet
 • Används i fordon, flyg, växlar och andra produkter


SP3040 är ett passande supportmaterial.

PA kan skrivas ut i 3D-skrivare som FUNMAT HT EnhancedFunmat PRO 410 eller Funmat PRO 610 HT


Victrex-AM 200

Polymertillverkaren Victrex har tagit fram detta PEAK material speciellt för att passa 3D-skrivare där man har haft målet att på molekylnivå utveckla en optimal struktur utan att behöva tillföra additiver. Detta nyutvecklade material är skapat för att förbättra utskriftsresultat med 3D-skrivare med starkare och stabilare utskrifter.
Bland egenskaperna nämns lättare flöde genom lägre viskositet,mindre warptendenser, större temperaturområde och starkare utskrifter.


ESD- safe

Vid användning av 3D-utskrivna verktyg som ska hantera elektriskt känsliga objekt som t.ex plockautomater med gripdon som ska hantera kretskort kan man använda ESD-säkra filament. Detta betyder att materialet leder statisk ström "lagom" mycket för att undvika höga spänningar som kan ge skadliga urladdningar.
ESD-filament finns med flera olika basmaterial som ABS, PC, PETG, Ultem och även TPC och PEEK.
 

ABS

ABS (acrylonitrile butadiene styrene) är en vanligt förekommande typ av plast som kan skrivas ut i 3D-skrivare. Det är en hård, stark och hållbar plast som är lämplig för en mängd olika applikationer.

ABS har också en relativt hög värmeledningsförmåga och är resistent mot olja och lösningsmedel, undatag är bla Aceton. Det är också relativt lätt och har en god hållfasthet och styvhet och ger en fin ytfinish.

PC-ABS

INTAMSYS PC-ABS (polykarbonat/akrylnitril-butadien-styren-terpolymerblandning) är en termoplastlegering som är designad speciellt för FFF 3D-utskrift. Den erbjuder utmärkt seghet och värmebeständighet samtidigt som den uppvisar god ytfinish och god kompatibilitet med metallplätering.

Bra seghet och slaghållfasthet
Hög temperaturbeständighet
Jämn ytfinish
Lätt att efterbearbeta