Skip to main content

Additive Manufacturing (AM) är en kompletterande teknik som kan integreras i tillverknings och produktutvecklingsprocesser för att minska tiden för att få en produkt till marknaden, skapa mer innovativa produkter och få ned kostnader.

AM, Additive Manufacturing, spelar en allt större roll i dagens produktion. Detta beror inte bara på att komplexa geometrier lätt kan tas fram med AM teknik, utan för att tekniken är lönsam, speciellt för korta serier och för individualiserade produkter.
AM tillåter mer komplexa geometrier utan att detta innebär högre kostnader. Vilket i sin tur tillåter konstruktörer att optimera produkter utan de begränsningar som traditionell tillverkningsteknik ger. AM kan användas för både prototypframtagning och produktion av slutprodukter.

AM tekniken ger:

 • stor designfrihet, går att skapa geometrier som tidigare inte var tillverkningsbara.
 • lägre vikt och materialkonsumtion.
  Med CNC-fräsning försvinner ibland upp till 90% av materialet som spill. Lägre vikt ger möjlighet till snabbare mekanik och också lägre fraktkostnader.
 • flera funktioner kan integreras i en detalj. T.ex kan givare, ledare, batterier, metallgängor mm byggas in under tillverkningen.
 • traditionellt tillverkade komponenter delas ofta upp i mindre delar av enbart skälet att de ska gå lättare att tillverka. Genom att 3dprinta istället kan flera detaljer tillverkas ihop som en enda detalj vilket ger fördelar som:
  • minskade toleranskrav.
  • inget behov av montering.
  • inget behov av kontroll efter montering.
  • mindre antal skarvar i produkterna.
  • mindre risk för fel.
  • färre artikelnummer.
 • kortare tid från koncept till leverans.
 • material läggs till i tillverkningen, inte tas bort. Ger minskat spill.
 • lättare att införa förändringar i produkterna.
 • lätt och snabbt att ta fram olika utkast till prototyper för fysiskt utvärdering.
 • alla inblandade förstår konstruktionen bättre och kan därmed ge bättre respons.
 • lättare att involvera och göra kunden mer delaktig i utvecklingen.
 • betydligt större möjlighet att kundanpassa även vid massproduktion.
 • skriv ut fixturer i Nylon eller PEEK istället för aluminium. Skadar inte objektet som metall kan göra.
 • 3dprintade fixturer väger avsevärt mindre än metallvarianter.
 • reservdelar vid behov
  • skriv ut reservdelar när och om de behövs.
  • digitalt reservdelslager. Enorm besparing.
  • det finns antagligen en orsak till att reservdelen har gått sönder och med AM-teknik har man möjligheten att också förbättra konstruktionen innan reservdelen skrivs ut. Nöjdare kund och minskade kostnader.
  • skriv ut detaljen geografiskt nära förbrukaren och spar frakt, tid och miljö.
 • möjlighet till nya affärsmodeller.
 • kortare leveranstider.
 • bättre, mer optimerade mekaniska egenskaper.
 • kostnaden för framställning av verktyg försvinner då de inte behövs.
 • kostnadseffektivt.
 • utnyttjar de senaste funktionerna i 3D CAD programmen.
 • möjliggör framställning av en ny typ av 3D former framställda med en ny digital teknik kallad Generativ design.
 • En intressant fråga som stater just nu funderar över är hur ska man ställa sig till att en produkt kan mejlas som fil till slutkunden, över nationsgränserna och sedan skrivas ut i kundens land. Vad händer med t.ex tullavgifterna och importregler
 • mm